Privacy Policy

Design:
Tworzenie stron internetowych

Fotograf Poznań

Privacy Policy

Dryfus respecteert de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privégegevens. De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. 

U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken et verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Dryfus om na te gaan over welke gegevens Dryfus beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen. Indien u wenst dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden, kan u dit doen door te schrijven of te mailen naar Dryfus.

Dryfus is de enige bezitter van uw gegevens. Alleen Dryfus kan u informatie toesturen in het kader van specifieke en punctuele promotieacties. Toegang tot uw gegevens hebben alleen personen die door Dryfus zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval doorgegeven aan derden.